ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В електронния магазин www.zdraveteka.bg и блогът към него се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на натурални продукти, както и за спомагателни дейности, свързани с тях.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 „Здраветека“ЕООД, ЕИК:206285960, 

седалище и адрес на управление в гр. Дунавци 3740, ул.Плиска 1

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване наполагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за контакт с него: zdraveteka@abv.bg

Цели, основания и срокове

  • регистрация и поддръжка на клиентски профил в онлайн магазин zdraveteka@abv.bg – лично и фамилно име, имейл адрес и фирма на юридическо лице и/или наименование на друга персонифицирана или неперсонифицирана организация
  • обработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас поръчка на стока – адрес за доставка(държава, град, пощенски код, адрес), телефон за доставка, данни за фактура, начин на доставка, начин на плащане, номер на поръчка, сума за плащане, статус и история на плащанията, доставките и поръчките. За тази цел данните ще бъдат обработвани за срок до:
  • 11 години за данните, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели,

а за всички останали данни – до:

  • 5 години след последната Ви поръчка или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове по правни претенции
  • директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на „Здраветека“ ЕООД. Това обработване се основава на законния интерес на „Здраветека“ ЕООД да рекламира своите стоки и/или услуги. Разбира се, ще обработваме личните Ви данни за тази цел, само докато Вие не възразите срещу това.
  • изпращане на съобщения и публикуване на коментари с цел идентификация на изпращач/автор на съобщение или публикуван коментар

Трети лица, които имат достъп до данните

Ако Вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.

Ние можем също да възложим на държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения, външни експерти, като счетоводители и маркетингови агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, като осигурим тяхната защита и законосъобразно обработване.

Вашите права

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по всяко време, като изпратите възражението си по един от следните начини:

  • по имейл zdraveteka@abv.bg;
  • с писмо, адресирано до:„Здраветека“ ЕООД, с адрес: гр. Дунавци 3740, ул. Плиска 1
  • по какъвто и да е друг начин, посочен от Здраветека в съответното директно маркетингово съобщение – например чрез линк за отказване, изпратен в имейл.

Ако подадете такова възражение срещу директния маркетинг, повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел.

Можете да упражните правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни и правото си да ограничите обработването, като изпратите съответно заявление, използвайки горепосочените контакти.

Имате право и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконосъобразно обработване на Вашите лични данни.

Shopping Cart