web analytics

Кои сме ние

Идеите нямат възраст, вечно млади са, не остаряват,
но се развиват и обогатяват, завладяват човека и пътуват с него.
Но само ако Човекът е готов да ги долови, да ги осмисли,
да ги прилага в собствения си живот и най-важното – да ги предаде на други хора.
Идеята да създам Здраветека за мен бе нова като форма, но не и като съдържание.
Тя е кристализираната дигитална форма на онова, което най-вече през последните години започва да променя моето мислене,
моят начин на живот и на отношение, не само към останалите хора, но най-вече към Природата, от която всички сме неразделна част.
След магистратурата ми в Технически университет – София работя по различни проекти,
непрекъснато се конфронтирам с много хора, проблеми –
съвременното ни забързано ежедневие всеки ден ни понася в различни посоки.
Все по-ясно обаче започнах да осмислям моя стремеж да живея по-здравословно
и го прилагам в ежедневието на моето семейство – в избора на храна, на дрехите, в стила на живот и разбира се и в козметиката.

Аз и семейството ми използваме продуктите, които предлагам на вас и моите критерии за избора им са само 3:

високото им качество

 

произведени са от натурални съставки

 

произведени са в България