web analytics

Кои сме ние

Идеите нямат възраст, вечно млади са, не остаряват, 
но се развиват и обогатяват, завладяват човека и пътуват с него.
 
Но само ако Човекът е готов да ги долови, да ги осмисли, 
да ги прилага в собствения си живот и най-важното – да ги предаде на други хора.
 
Идеята да създам Здраветека за мен бе нова като форма, но не и като съдържание. 
Тя е кристализираната дигитална форма на онова, което най-вече през последните години започва да променя моето мислене, 
моят начин на живот и на отношение, не само към останалите хора, но най-вече към Природата, от която всички сме неразделна част.
 
След магистратурата ми в Технически университет – София работя по различни проекти, 
непрекъснато се конфронтирам с много хора, проблеми – 
съвременното ни забързано ежедневие всеки ден ни понася в различни посоки. 
Все по-ясно обаче започнах да осмислям моя стремеж да живея по-здравословно 
и го прилагам в ежедневието на моето семейство – в избора на храна, на дрехите, в стила на живот и разбира се и в козметиката. 

Аз и семейството ми използваме продуктите, които предлагам на вас и моите критерии за избора им са само 3:

високото им качество

 

произведени са от натурални съставки

 

произведени са в България